Kalender/Nieuws
Start
WBE Sevenum
Kalender/Nieuws
Wild in beeld
Wet Natuurbeschermings
Wildschade
Jacht links
Sponsors
Contact
3 oktober 2018 Informatiebijeenkomst voor terreinbeheerders, overheden, agrarirs, landbouwers varkenshouders en jagers. Onderwerp: De wilde zwijnen komen. Aanvang 20.oo uur.
7 april 2018 Voorjaarstelling
24 maart 2018 Reewildtelling
24 februari 2018 FBE Limburg organiseert een Exotendag, om te komen tot een verlaging van zowel het aantal Nijlganzen als Canadaganzen in Limburg. Deze actie is een uitvoeringsactie van het reguliere faunabeheerplan waarbij de streefaantallen voor ongewenste ganzen zo laag mogelijk zijn.
15 februari - okt. 2018 Vanaf 15 februari 2018. is wij voor alle WBEs in zowel Noord- als Zuid-Limburg de Algemene Machtiging Grauwe ganzen  beschikbaar. Deze ontheffing is geldig t/m 31 oktober 2018. Daarnaast heeft het Maasplassengebied een jaarrond ontheffing Grauwe gans
26 november 2017 De wilde zwijnen rukken op in Limburg en worden straks ook verwacht in Sevenum en omgeving. Eind 2018  houdt WBE Sevenum een informatiebijeenkomst voor boeren en jagers over dit onderwerp. Een vertegenwoordiger van de provincie is hier gastspreker.
13 november 2017 Op maandag 13 november vond op en om Landgoed Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch, gemeente Roerdalen, de Nimrod plaats, de jaarlijks terugkerende jachthondenwedstrijd voor de beste jachthond van dit jaar.
4 oktober 2017 Het ministerie van EZ maakte bekend dat zij de Regeling Natuur aangepast hebben, hierdoor zijn vanaf woensdag 4 oktober 2017 de lokmiddelen, te weten: Lokvogels (niet-levend), dus kunststof of dode geschoten vogels, weer toegestaan. Dit dit geldt dus voor de vier landelijk vrijgestelde vogelsoorten de Canadese gans, houtduif, kauw en zwarte kraai.
21 september 2017 De bever is weer terug in de waterrijke gebieden van Limburg. Er is sprake van een gezonde en groeiende populatie. In de natuur is de bever van grote ecologische waarde, maar het dier kan ook zorgen voor schade en overlast. Om de bevers een geschikte leefomgeving te bieden en de schade te beperken, is een nieuw Faunabeheerplan Bever 2017-2020 opgesteld door de Faunabeheereenheid Limburg.
10 februari 2017 Provincie Limburg heeft de 'Natuurvisie' vastgelegd. Hierin staan het beleid mbt natuurbeheer en jacht voor de komende jaren.Zie www.jagersvereniging.nl/natuurvisie-provinciale-staten-limburg-vastgesteld/

Start | WBE Sevenum | Kalender/Nieuws | Wild in beeld | Wet Natuurbeschermings | Wildschade | Jacht links | Sponsors | Contact