Wildschade

Start
WBE Sevenum
Wild in beeld
Omgevingswet
Wildschade
Jacht links
Sponsors
Contact

 

Wildschade

Het is voor grondeigenaren nog belangrijker geworden om schade aan gewassen te voorkomen. De wet is er vooral op gebaseerd om de wildstand te reguleren, dat wil zeggen daar waar mogelijk in stand houden van bepaalde aantallen wild.
Men zal allereerst voldoende preventieve maatregelen moeten treffen om schade te voorkomen dit eventueel al dan niet in overleg met de jager. Dan kan er een vrijstelling voor verjagen worden aangevraagd door de jager bij de WBE. En als laatste het aanvragen van ontheffing voor bejagen.

Ook is het mogelijk om schade digitaal te melden bij het faunafonds, dit kan om schade te melden maar ook voor de aanvraag van een vergoeding van wildschade. De afgelopen jaren bedroeg de tegemoetkoming in schadevergoedingen voor wildschade in Nederland gemiddeld zo'n 7,5 miljoen euro per jaar

Diersoorten die schade kunnen veroorzaken en waar géén tegemoetkoming voor mogelijk is:

·

Onbeschermde Diersoorten (Zwarte Rat, Bruine Rat, Huismuis);

·

Landelijk Vrijgestelde Soorten (Canadese Gans, Konijn, Houtduif, Kauw, Zwarte Kraai, Vos o.b.v. art. 65 en 66. De Mol, Bosmuis en Veldmuis o.b.v. art. 9 t/m 11 van de Flora- en faunawet);

·

Jachtsoorten binnen het jachtseizoen (Haas, Fazantenhen, Fazantenhaan, Wilde Eend, Houtduif, Konijn);

·

Alle Exoten, zoals Nijlgans en Verwilderde Dieren.

 

 
   

Start | WBE Sevenum | Wild in beeld | Omgevingswet | Wildschade | Jacht links | Sponsors | Contact

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 29 januari 2021